Regulamin Forum


1. Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu przez użytkownika.

2. Forum służy swobodnej wymianie myśli, poglądów, spostrzeżeń i komentarzy. Nie jest miejscem na odreagowywanie frustracji, niezadowolenia i negatywnych emocji użytkowników.

3. Zabroniony jest hejt pod każdą postacią, nawoływanie do nienawiści, ośmieszanie, zastraszanie i poniżanie jakichkolwiek osób, również poprzez diagnozowanie zaburzeń zdrowia psychicznego i body shaming.

4. Zakazane jest szerzenie fake newsów i treści szkodliwych społecznie oraz propagowanie łamania obowiazujących przepisów prawa polskiego.

5. Nie obrażamy siebie wzajemnie, ani osób o których piszemy. Dbamy o kulturę wypowiedzi.

6. Nie wynosimy postów poza forum.

7. Nieprzestrzeganie zasad będzie skutkować ostrzeżeniem, tymczasowym banem lub definitywnym usunięciem użytkownika.